Nauki dla często komunikujących. Trzecie niedziele 1968-1972

Nauki dla często komunikujących. Trzecie niedziele 1968-1972

Autor: Ks. Aleksander Woźny


Opis książki:

25 stycznia 2014 roku w parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Aleksandra Woźnego, proboszcza tej parafii w latach 1945-1983. Od tej daty kandydatowi na ołtarze przysługuje tytuł – Sługa Boży. Nauki dla często komunikujących, wygłaszane w trzecie niedziele miesiąca przez księdza Aleksandra były ważnym „dopowiedzeniem” w jego pracy duszpasterskiej, wspaniałym owocem głębokich przemyśleń prawd ewangelicznych, jakim trzeba się podzielić, świadectwem własnego życia wiarą na co dzień i pragnieniem przekazania poznanej, jedynej prawdziwej mądrości życiowej powierzonym wiernym. W książce znajdziemy rzeczowe wskazania jak realizować w codzienności najważniejsze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Czystość serca, prostota, uszanowanie wolnej woli drugiego człowieka, zaufanie do ludzi i troska, by wszyscy żyli w pokoju, wyzbycie się obmowy, chęci sądzenia innych, zaprzestanie nadużycia władzy rządzenia – to tematy tych nauk. Ksiądz Aleksander Woźny, kapłan dany na czas, gdy społeczeństwo odwraca się od Boga, z cierpliwością, wytrwale ukazuje, że nie ma innej pewnej drogi niż zaufanie Panu Bogu, pełnienie Jego woli. Uczy, że człowiek wierzący musi być realistą, uczy, jak myśleć, co mówić i jak działać, by swoim postępowaniem, mimo własnej niedoskonałości zwracać uwagę innych na Jedynego Prawodawcę, bo najważniejszy jest Pan Bóg i ratowanie dusz.


Poznaj inne książki

Czarne narcyzy

Czarne narcyzy Czarne narcyzy

Katarzyna Puzyńska

Soboty są dla nas

Soboty są dla nas Soboty są dla nas

Anna Matysek

Street art Polska

Street art Polska Street art Polska

Paweł Kwiatkowski

Na ostrzu noża

Na ostrzu noża Na ostrzu noża

Rahul Jandial

Wysepka

Wysepka Wysepka

Andrea Levy

Maria Józefa Habsburg. Ostatnia polska królowa. Portret psychologiczny

Maria Józefa Habsburg. Ostatnia polska królowa. Portret psychologiczny Maria Józefa Habsburg. Ostatnia polska królowa. Portret psychologiczny

Lesiak Janina


Dodaj komentarz