Regulamin serwisu

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Zaczytany Książkoholik pod adresem http://zaczytanyksiazkoholik.pl/

Właścicielem bloga Zaczytany Książkoholik jest Julita Serafinko posługująca się pseudonimem Zaczytany Książkoholik, zamieszkała w Mosinie (Polska). Kontakt z właścicielką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage’u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym bloga – julita@zaczytanyksiazkoholik.pl Właściciel bloga jest administratorem danych.

§1

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  • Administrator – właściciel bloga, Julita Serafinko, zamieszkała w Mosinie. Kontakt mailowy: julita@zaczytanyksiazkoholik.pl
  • Blog – blog dostępny pod adresem http://zaczytanyksiazkoholik.pl/
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.

Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§2

DANE OSOBOWE

I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

II. Podanie danych przez Użytkownika.

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

6a. Wyjątkiem są konkursy, w których uczestnik biorący udział w konkursie musi wyrazić zgodę się na przekazanie sponsorowi danych potrzebnych do wysyłki nagrody. Przeze mnie nie będą one magazynowane dłużej niż wymaga tego przekazanie ich sponsorowi do wysyłki.

IV. Podstawa przetwarzania danych.

7. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. Uprawnienia Użytkowników.

8. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3

SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy Disqus.

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, i przechowywane są jedynie na platformie www.zaczytanyksiazkoholik.pl bądź w systemie komentarzy Disqus.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Disqus.

§4

POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:

a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta;

b. operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§5

POSTY SPONSOROWANE

1. Na blogu zamieszczane mogą być publikacje sponsorowane lub reklamy wizerunkowe o charakterze marketingowym lub sprzedażowym.

§6

KONKURSY

1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, który wskazuje m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.

2. Każdy Użytkownik wyrażający chęć wzięcia w konkursie musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.

Każdy Uczestnik konkursów na moim blogu wyraża zgodę na:

a. publikację swoich danych – imienia i nazwiska lub Nick’a w celu ogłoszenia zwycięzcy

b. przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych, zgodnie z artykułem 13 o ochronie danych osobowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki bloga – Julita Serafinko, na maila: julita@zaczytanyksiazkoholik.pl (w przypadku wysyłki od Sponsora – przesłane do Sponsora konkursu) w celu wysyłki nagrody, po czym zostaną one usunięte.

c. w przypadkach wysyłki nagrody prosto od Sponsora, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych i adresowych niezbędnych do dystrybucji nagrody.

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

4. Dane osobowe i adresowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody, lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości wysyłki nagrody konkursowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.

§7

BAZA KSIĄŻEK

Administrator jest producentem Bazy Książek w rozumieniu ustawy o bazach danych zawierającej w szczególności zbiór Danych Książek, Danych Autorów, Danych Tłumaczy, Danych Wydawnictw.

Wszelkie informacje stanowiące Dane Książek, Dane Autorów, Dane Tłumaczy lub Dane Wydawnictw, które zamieszczane są w Serwisie przez Użytkowników, stanowią część Bazy Danych Serwisu.

Informacje stanowiące Bazę Książek mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich w Serwisie lub zmienić ich treść, w szczególności jeżeli informacje te będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, a także gdy naruszają moralność publiczną lub są niezgodne z rzeczywistością. Opublikowanie dodanego tytułu następuje zazwyczaj w ciągu 5 dni roboczych (czas ten z różnych przyczyn może ulec wydłużeniu, np. z powodu braku poprawnie wypełnionego formularza – brak numeru ISBN, źródła, gatunku etc.).

Administratorowi jako producentowi Bazy Książek przysługuje wyłączne prawo pobierania danych i wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. Użytkownik może korzystać z informacji, które zamieścił w Bazie Książek wyłącznie na zasadach określonych w ustawie o bazach danych.

§8

POZOSTAŁE

1. Na blogu Zaczytany Książkoholik wykorzystywany jest:

– widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i  polubienie strony.

2. Na blogu mogą pojawiać się publikacje, zdjęcia lub inne materiały graficzne, w których zawarty będzie link do zewnętrznych adresów URL (sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich). Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez podmioty trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.