Drogi

Autor: Ks. Aleksander Woźny


Opis książki:

Ks. Prałat Aleksander Woźny (1910-1983). Proboszcz parafii pw. Św. Jana Kantego w Poznaniu, krajowy duszpasterz kobiet, “więzień konfesjonału” jest kandydatem na ołtarze. Podczas swego kapłańskiego życia wygłosił wiele rekolekcji i nauk stanowych. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1933. Cudem ocalony z obozu koncentracyjnego w Dachau, w którym przebywał blisko 5 lat, po powrocie, podjął posługę kapłańską w Poznaniu w 1945 roku w parafii Św. Jana Kantego. Niestrudzony rekolekcjonista i spowiednik zjednywał wszystkich swą postawą żarliwego świadka wiary otwartego na działanie łaski Bożej. Prezentowane w tej książce nauki były głoszone w latach sześćdziesiątych XX wieku i skierowane do kobiet. Oparte na Ewangelii nic nie straciły ze swej aktualności mimo upływu czasu. Gdy przystępujemy do Pana Jezusa, musimy chcieć, by zabolało nas wszystko to, co w nas jest złego. (Rozdział I, Pierwsze kroki – dogadać się z Panem Jezusem) Czytając „Drogi” ks. Aleksandra Woźnego (…) spotykamy człowieka kroczącego dro­gą świętości, otwartego na działanie łaski Bożej, współpracującego z tą łaską na drodze osobistego uświęcenia, spotykamy księdza – spowiednika i re­kolekcjonistę – zatroskanego o zbawienie wieczne swoich penitentów i słuchaczy, spotykamy męża modlitwy i głębokiego życia duchowego, który w ca­łym swoim kapłaństwie kierował się zasadą, że gło­sić można to tylko, czym się samemu żyje. Ksiądz Woźny żył Ewangelią i głosił Ewangelię. Głosił ją słowem oraz świadectwem swojego życia. Czytając i objaśniając słowo Boże innym, stosował je przede wszystkim do siebie. Od innych wymagał tego, co sam już wcześniej przeżył (…). Ewangeliczny charakter czynów księdza Woźnego sprawiał, że jego słowa miały dużą siłę przekony­wania. Dewizą całego jego życia były słowa brać na serio całą Ewangelię. Używał często zwrotu na serio i rzeczywiście żył na serio Ewangelią.


Poznaj inne książki

Zakazane księgi. Powieść o Mikołaju Koperniku

Zakazane księgi. Powieść o Mikołaju Koperniku Zakazane księgi. Powieść o Mikołaju Koperniku

Wojciech Wiercioch, Jolanta Szymska-Wiercioch

Stajnia pod Lipami

Stajnia pod Lipami Stajnia pod Lipami

Magdalena Zarębska

Dagmara, czarownica i czerwony smok

Dagmara, czarownica i czerwony smok Dagmara, czarownica i czerwony smok

Renata Opala

Gra w ludzi

Gra w ludzi Gra w ludzi

Eva Minge

Powiernik zmarłych. Jak spełniałem ostatnie życzenia przed śmiercią

Powiernik zmarłych. Jak spełniałem ostatnie życzenia przed śmiercią Powiernik zmarłych. Jak spełniałem ostatnie życzenia przed śmiercią

Bill Edgar

Pedagogia olimpijska Homo physicus

Pedagogia olimpijska Homo physicus Pedagogia olimpijska Homo physicus

Andrzej Pawłucki


Dodaj komentarz