Zagrożone człowieczeństwo. Tom VI serii

Zagrożone człowieczeństwo. Tom VI serii

Autor: Ewa Kantowicz, Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski


Opis książki:

Profesor Stanisław Kawula uznawany jest za czołową postać polskiej pedagogiki XX wieku oraz współtwórcę interesujących koncepcji, które znalazły swoje zastosowania w praktyce działania społeczno-edukacyjnego. Jest jednym ze współzałożycieli szkół polskiej pedagogiki społecznej oraz twórcą metodologicznych podstaw badań nad nierównościami społecznymi dzieci i młodzieży, a także nad rodziną – w tym szczególnie rodziną ryzyka, relacjami socjopedagogicznymi w środowisku społeczno-wychowawczym oraz szkołą środowiskową. Perspektywa humanistyczna prezentowana przez Stanisława Kawulę i jego kontynuatorów wymusza osobiste zaangażowanie w obszarze naukowym oraz taką aktywność badacza, która zobowiązuje do poszukiwania odpowiedzi na potrzeby i możliwości wprowadzania pozytywnych zmian służących podnoszeniu jakości życia i sprzyjających rozwojowi człowieka, a także promocji działań aktywizujących, krzewieniu kultury współpracy i szacunku dla godności osoby ludzkiej oraz jej podmiotowości. Niniejszy tom poświęcony Profesorowi Stanisławowi Kawuli wpisuje się w ten nurt epistemologiczno-aksjologicznych założeń polskiej pedagogiki społecznej. 


Poznaj inne książki

Długie cienie

Długie cienie Długie cienie

Erin Hunter

Flow. Stan przepływu

Flow. Stan przepływu Flow. Stan przepływu

Mihaly Csikszentmihalyi

Supełki i krzyżyki

Supełki i krzyżyki Supełki i krzyżyki

Ian Rankin

Niebezpieczna ścieżka

Niebezpieczna ścieżka Niebezpieczna ścieżka

Erin Hunter

Jak to się stało

Jak to się stało Jak to się stało

Anna Karpińska

Trwoga

Trwoga Trwoga

Maciej Wasilewski


Dodaj komentarz