Zagrożone człowieczeństwo. Tom VI serii

Zagrożone człowieczeństwo. Tom VI serii

Autor: Ewa Kantowicz, Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski


Opis książki:

Profesor Stanisław Kawula uznawany jest za czołową postać polskiej pedagogiki XX wieku oraz współtwórcę interesujących koncepcji, które znalazły swoje zastosowania w praktyce działania społeczno-edukacyjnego. Jest jednym ze współzałożycieli szkół polskiej pedagogiki społecznej oraz twórcą metodologicznych podstaw badań nad nierównościami społecznymi dzieci i młodzieży, a także nad rodziną – w tym szczególnie rodziną ryzyka, relacjami socjopedagogicznymi w środowisku społeczno-wychowawczym oraz szkołą środowiskową. Perspektywa humanistyczna prezentowana przez Stanisława Kawulę i jego kontynuatorów wymusza osobiste zaangażowanie w obszarze naukowym oraz taką aktywność badacza, która zobowiązuje do poszukiwania odpowiedzi na potrzeby i możliwości wprowadzania pozytywnych zmian służących podnoszeniu jakości życia i sprzyjających rozwojowi człowieka, a także promocji działań aktywizujących, krzewieniu kultury współpracy i szacunku dla godności osoby ludzkiej oraz jej podmiotowości. Niniejszy tom poświęcony Profesorowi Stanisławowi Kawuli wpisuje się w ten nurt epistemologiczno-aksjologicznych założeń polskiej pedagogiki społecznej. 


Poznaj inne książki

Obowiązki uczni

Obowiązki uczni Obowiązki uczni

Mikołaj Wolanin

Po drugiej stronie różdżki

Po drugiej stronie różdżki Po drugiej stronie różdżki

Tom Felton

Kandela, Czarny Lew i planeta Kumpligświst

Kandela, Czarny Lew i planeta Kumpligświst Kandela, Czarny Lew i planeta Kumpligświst

Iwona Wilmowska

Korona diabła

Korona diabła Korona diabła

Monica James

Aplikacja

Aplikacja Aplikacja

Paweł Beręsewicz

Gdyby mnie zabrakło

Gdyby mnie zabrakło Gdyby mnie zabrakło

Courtney Walsh


Dodaj komentarz