Rozmowy o życiu, Polsce i religii

Autor: Tadeusz Gadacz


Opis książki:

Książka o sensie ludzkiego życia, ludzkiej kondycji, znaczeniu kultury i humanistyki, o naszych polskich sprawach i naszej religijności. „Zamieszczone w książce rozmowy rozpoczęły się po publikacji mojej książki O umiejętności życia. Początkowo dotyczyły sensu ludzkiego życia, ludzkiej kondycji, myślenia, znaczenia kultury i humanistyki. Z czasem dołączyły do nich rozmowy na temat naszych polskich spraw: zmitologizowanej polityki, zawłaszczania języka, bezinteresownej polskiej zawiści i resentymentu, populizmu, wpływu rewolucji cyfrowej na drugą falę buntu mas. Trzecim tematem rozmów stała się nasza polska religijność: sojusz Kościoła i władzy, różnica między religią a wiarą, przyczyny odchodzenia młodzieży od katechezy, a dorosłych z kościoła.

Zdecydowałem się opublikować te rozmowy z dwóch powodów. Pierwszy − to liczne głosy, które wciąż docierają do mnie z różnych stron, także na portalach społecznościowych, że te rozmowy wciąż są czytane i przekazywane znajomym, gdyż z latami nabierają jeszcze większej aktualności. Drugi − to chęć zrozumienia siebie w obecnej sytuacji społecznej, politycznej i religijnej w Polsce. (…) Publikację tych wywiadów potraktowałem jako rodzaj autoterapii, w tej trudnej do zrozumienia dla mnie sytuacji. Nie byłoby tych wywiadów, rozmów, gdyby nie moi mistrzowie: ksiądz profesor Józef Tischner i profesor Barbara Skarga. To oni nauczyli mnie, że obowiązkiem filozofa jest nie milczeć, nie stać z boku, lecz podejmować odpowiedzialność za sprawy ludzkie i społeczne, za kondycję życia ludzi i stan państwa. I sami, bardzo często zabierając publicznie głos, dawali tej odpowiedzialności świadectwo. Nie byłoby także tych rozmów bez współrozmówców, którzy do tych rozmów mnie zaprosili i przez celne i mądre pytania skłonili mnie do refleksji. Dziękuję im i wydawcom gazet i czasopism, w których te rozmowy zostały opublikowane”. Autor


Poznaj inne książki

Okrutna jak Polka

Okrutna jak Polka Okrutna jak Polka

Paulina Młynarska

FarMagia

FarMagia. Sekret lodowego klucza FarMagia. Sekret lodowego klucza

Magdalena Jasny

Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Ludzie, których spotykamy na wakacjach Ludzie, których spotykamy na wakacjach

Emily Henry

Wyjść z ukrycia

Wyjść z ukrycia Wyjść z ukrycia

Keksu

Wychowanie dla Boga

Wychowanie dla Boga Wychowanie dla Boga

Ks. Aleksander Woźny

Zuzia na nartach

Zuzia na nartach Zuzia na nartach

Anna Potyra


Dodaj komentarz