Retoryka w dydaktyce akademickiej

Retoryka w dydaktyce akademickiej

Autor: Andrei Ahapau, Imelda   Chłodna-Błach   


Opis książki:

„Retoryka w dydaktyce akademickiej” wypełnia lukę w organizacji polskich uniwersytetów. Stanowi ona wnikliwe studium na temat prawdziwej obecności retoryki w kształceniu akademickim. Można powiedzieć, że dwoje autorów, Imelda Chłodna-Błach i Andrei Ahapau, przygotowało tekst zgodnie z najlepszymi kanonami interesującej nas dyscypliny. Rady starożytnych były bowiem jednoznaczne: gdy mówisz/piszesz – mów/pisz jak do ludzi prostych, ale myśl jak mędrzec. 


Poznaj inne książki

Wszyscy wiedzieli

Wszyscy wiedzieli Wszyscy wiedzieli

Karolina Korwin Piotrowska

Trzecia miłość Marianny Orańskiej

Trzecia miłość Marianny Orańskiej Trzecia miłość Marianny Orańskiej

Gabriela A. Kańtor

Czy da się przechodzić przez ściany

Czy da się przechodzić przez ściany? Czy da się przechodzić przez ściany?

Julien Bobroff

Gniazdo wampirów

Gniazdo wampirów Gniazdo wampirów

Justyna Drzewiecka

Chata za wsią

Chata za wsią Chata za wsią

Józef Ignacy Kraszewski

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Pedagogika specjalna osób w starszym wieku Pedagogika specjalna osób w starszym wieku

Marlena Kilian


Dodaj komentarz