Recenzje teatralne z lat 1954-1967

Autor: Celestyn Skołuda


Opis książki:

Celestyn Skołuda – znakomity krytyk teatralny, tłumacz, reżyser, kierownik literacki i dyrektor teatru. Urodził się w Poznaniu 6 IV 1922 r. – tu ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Rok pracował na uczelni jako asystent – potem całe swoje życie poświęcił bez reszty teatrowi. Od 1954 r. zamieszcza eseje teatralne w dwutygodniku „Teatr”. Recenzuje spektakle poznańskie, warszawskie, krakowskie i przedstawienia z wielu teatrów w całej Polsce. Należy do Klubu Krytyki Teatralnej. Sporadycznie współpracuje z „Tygodnikiem Zachodnim”, „Panoramą Północy”, „Kroniką”, „Ruchem Literackim”, „Warmią i Mazurami”. Zamieszcza recenzje ze spektakli poznańskich w „Głosie Wielkopolskim”. Jest to jeden z najlepszych okresów w historii teatru polskiego, który miał jednocześnie szczęście być opisywanym przez wybitnych krytyków teatralnych, takich jak Konstanty Puzyna czy Stefan Treugutt, Edward Csato, Wojciech Natanson…Poznaj inne książki

Ku światłu / Towards Light Ku światłu / Towards Light

Ernest Wit

Pisma rozproszone z lat 1989-2000

Pisma rozproszone z lat 1989-2000 Pisma rozproszone z lat 1989-2000

Barbara Skarga

Chcę znowu się śmiać

Chcę znowu się śmiać Chcę znowu się śmiać

Krystyna Wajda

Sąsiad

Sąsiad Sąsiad

Lisa Gardner

Z tobą zawsze Z tobą zawsze

Beata Sagan

Dwie siostry – choinki

Dwie siostry – choinki Dwie siostry – choinki

Andrzej Tomaszewski


Dodaj komentarz