Moje Katowice V

Moje Katowice V

Autor: Lech Szaraniec


Opis książki:

Minęły trzy lata od ukazania się czwartej części moich felietonów drukowa­nych na łamach „Dziennika Zachodniego” w latach 2018–2019. Dziś zapraszam Państwa do lektury kolejnych – z lat 2020–2021. Były to felietony związane z trudnym okresem walki o powrót Górnego Śląska do Polski, dlatego też przy­pominam lata 1919–1921 i losy trzech powstań śląskich oraz plebiscytu, który miał zdecydować o przynależności Górnego Śląska. Tradycyjnie przywołuję również dzieje miejsc ważnych dla tożsamości miasta, wspominając historię katowickich cmentarzy i kościołów wzniesionych w drugiej połowie XX wieku i kilku wybranych dzielnic miasta. Za godne uwagi Czytelni­ków uznałem także felietony poświęcone urzędom, szkołom, instytucjom nauki i kultury, tym razem przypominając królewskie i cesarskie urzędy w Katowicach, szkołę w Starych Panewnikach, Towarzystwo Przyjaciół Nauk na Śląsku, Górno­śląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego, Towarzy­stwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach, Katowickie Towarzystwo Spo­łeczno-Kulturalne. Samodzielny blok felietonów poświęcam wybitnym osobowościom związanym z Katowicami, wśród nich między innymi urodzonej w Katowicach noblistce Marii Goeppert-Mayer, przywódcy śląskiej chadecji Wojciechowi Korfantemu, biskupom: biskupowi wrocławskiemu Adrianowi Włodarskiemu, arcybiskupo­wi Józefowi Gawlinie, biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi, duszpasterzowi ds. emigrantów polskich w Europie ks. dr. prałatowi Jerzemu Pawlikowi.

Nie mogło też zabraknąć portretu artystów, znakomitych twórców, którzy niedawno odeszli, takich jak: Erwin Sówka, Zenon Moskwa, Witold Pałka, Jan Bógdoł, Bernard Krawczyk, Andrzej Urbanowicz i Jerzy Moskal, ale i sylwetek Jerzego Przybyła, Juranda Jareckiego, Józefa Ligęzy, którzy wciąż wzbogacają nas swoimi dokona­niami, których być może mijamy, spacerując po Katowicach, tylko nie potrafimy rozpoznać. /Lech Szaraniec/


Poznaj inne książki

Idioci, kłamcy, psychole i ja

Idioci, kłamcy, psychole i ja Idioci, kłamcy, psychole i ja

John Adkins

Wysłannik śmierci Wysłannik śmierci

Mariusz Leszczyński

Oko cyklonu

Oko cyklonu Oko cyklonu

Paweł Famus

Mój przyjaciel to zły chłopak

Mój przyjaciel to zły chłopak Mój przyjaciel to zły chłopak

Agata Bieńko

Stajnia pod Lipami

Stajnia pod Lipami Stajnia pod Lipami

Magdalena Zarębska

Gorzki wiatr. Sto haiku / Bitter wind. One hundred haiku Gorzki wiatr. Sto haiku / Bitter wind. One hundred haiku

Ernest Wit


Dodaj komentarz