Ks. Aleksander Woźny. Spojrzenie na wiarę

Ks. Aleksander Woźny. Spojrzenie na wiarę

Autor: Ks. Wojciech Mueller


Opis książki:

Niniejsza książka pozwoli raz jeszcze spojrzeć na wiarę w świetle nauczania ks. Aleksandra Woźnego, kandydata na ołtarze Archidiecezji Poznańskiej. Zaprezentowana publikacja umożliwi dostrzeżenie w nim, człowieka głębokiej wiary, prowadzącego bogate życie duchowe, otwartego na Boże działanie. 12 krótkich rozdziałów na temat najważniejszych zagadnień naszej wiary może stanowić dla czytelnika kolejną okazję do osobistej refleksji na jej temat, pogłębiania przez nią więzi z Bogiem, a także do nieustannego świadczenia o niej w codziennym życiu. W Roku Wiary publikacja ta pozwoli na jeszcze bardziej świadome przeżywanie swojego życia przez wiarę autentyczną, głęboką, dojrzałą, wypróbowaną w tyglu cierpienia. Wiarę przemyślaną, przyswojoną intelektem oraz sercem. Wiarę naprawdę kształtującą całą osobę ludzką, myśl i działanie. Wiarę gorącą, nie sceptyczną, nie dramatyczną i mroczną, ale radosną i entuzjastyczną, zdolną wszystko przemienić (List Pasterski Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego na Adwent Roku Pańskiego 2012, n. 1 c).Poznaj inne książki

Nadzwyczajny mózg

Nadzwyczajny mózg Nadzwyczajny mózg

Ilchi Lee

Wyjazd na weekend

Wyjazd na weekend Wyjazd na weekend

Sarah Alderson

Oko na niebie

Oko na niebie Oko na niebie

Philip K. Dick

Game changer. Za kulisami polityki

Game changer. Za kulisami polityki Game changer. Za kulisami polityki

Michał Kolanko

Śladami księdza Woźnego. Droga Dziecięctwa Śladami księdza Woźnego. Droga Dziecięctwa

Ks. Wojciech Mueller

Cena odwagi Cena odwagi

Ewa Seno


Dodaj komentarz