Drogi Krzyżowe

Drogi Krzyżowe

Autor: Ks. Aleksander Woźny


Opis książki:

Przykładem człowieka, który szczególnie umiłował nabożeństwo Drogi Krzyżowej jest Sługa Boży ks. Aleksander Woźny, który żył w latach 1910-1983. Jako kapłan przeżył osobistą drogę krzyża przez niemal pięć lat pobytu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych Buchenwald i Dachau oraz roku więzienia w Polsce komunistycznej. Przez ponad 50 lat służby kapłańskiej każdego dnia wiernie brał krzyż obowiązków i szedł za Chrystusem. W latach 1945-1983 jako proboszcz poznańskiej parafii św. Jana Kantego codziennie odprawiał Drogę Krzyżową, także w dni, które wydawały się zwalniać z tego chwalebnego zwyczaju np. w I Święto Bożego Narodzenia. Owocem tego nabożeństwa były liczne nawrócenia spotkanych przez niego ludzi, moc wewnętrzna w głoszeniu słowa Bożego i mądrość Krzyża. Rozważania Dróg Krzyżowych ks. Aleksandra Woźnego charakteryzuje brak płytkiej uczuciowości. Spełniają one wiernie to, o co prosił Chrystus płaczące niewiasty: Nie płaczcie nade Mną, ale nad sobą (Ewangelia św. Łukasza 23, 28). Są to myśli pełne realizmu, konkretu i – żarliwej miłości. Książeczkę zdobią fotografie stacji Drogi Krzyżowej z kościoła św. Jana Kantego w Poznaniu. Została ona wykonana w 1956 roku przez wybitnego rzeźbiarza i medalistę Józefa Gosławskiego. Przy tych stacjach przez dziesiątki lat modlił się codziennie Sługa Boży ks. proboszcz Aleksander Woźny. Niech to opracowanie – wszystkim, którzy wezmą je do ręki – pomoże dobrze odprawiać Drogę Krzyżową, a przez to osiągnąć jej owoce: miłość Boga i bliźniego, własne i innych nawrócenie, moc i mądrość płynącą z Krzyża Chrystusa.


Poznaj inne książki

Smoczy autor

Smoczy autor Smoczy autor

Paweł Gołuch

W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

Ks. Marcin Węcławski - oprac.

Przyjdzie pogoda na miłość

Przyjdzie pogoda na miłość Przyjdzie pogoda na miłość

Wioletta Piasecka

Islamskie fatum

Islamskie fatum Islamskie fatum

Igor Kaczmarczyk

Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu

Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu Hanka Bielicka. Umarłam ze śmiechu

Zbigniew Korpolewski

Supełki i krzyżyki

Supełki i krzyżyki Supełki i krzyżyki

Ian Rankin


Dodaj komentarz