W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

Autor: Ks. Marcin Węcławski - oprac.


Opis książki:

Książka ta nie jest do przeczytania, ani nawet do czytania. Rozważania w niej zamieszczone mają być pomocą w osobistej modlitwie, w rozmowie z Chrystusem, w rachunku sumienia, w podejmowaniu postanowień. Dlatego też nie powinno się czytać w ciągu dnia więcej niż jedną naukę, a czytanie to – jak już zaznaczono – powinno być połączone z modlitwą. […] Ci, którzy podejmą trud ćwiczeń duchownych z pomocą zapisów „W szkole miłości”, będą przemienieni i nie będą mogli żyć, jak dotychczas żyli. Nauki zawarte w tej książce będą w Boży sposób niepokoiły – ale co najważniejsze – rozpalą większą miłością do Boga i drugiego człowieka. Teksty te, stanowią zapis nauk Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, jakie głosił przede wszystkim w kościele św. Jana Kantego w Poz­naniu w czasie swojej proboszczowskiej posługi w latach 1945-1983. Tylko część z nich została autoryzowana. Nie były one przeznaczone do druku, są zapisem głoszonych nauk, stąd zachowują „mówiony” styl. Mimo, że upłynęły od ich głoszenia dziesiątki lat i że czasem nawiązują do kontekstu ubiegłego wieku, zachowują świeżość i niezwykłą moc oddziaływania.


Poznaj inne książki

Dotyk anioła Dotyk anioła

Katarzyna Mak

Potknięcia miłości

Potknięcia miłości Potknięcia miłości

Anna Wojtkowska - Witala

Biografie, wspomnienia, pamiętniki» Na ostrzu skalpela. 50 lat z życia c

Na ostrzu skalpela. 50 lat z życia chirurga Na ostrzu skalpela. 50 lat z życia chirurga

Robert T. Morris

Szaleństwo i chwała

Szaleństwo i chwała Szaleństwo i chwała

Tim Weiner

Babska misja

Babska misja Babska misja

Małgorzata J. Kursa

www.john

www.john www.john

Edyta Kulczak


Dodaj komentarz