W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

W szkole miłości – ks. Aleksander Woźny o miłości Boga i bliźniego

Autor: Ks. Marcin Węcławski - oprac.


Opis książki:

Książka ta nie jest do przeczytania, ani nawet do czytania. Rozważania w niej zamieszczone mają być pomocą w osobistej modlitwie, w rozmowie z Chrystusem, w rachunku sumienia, w podejmowaniu postanowień. Dlatego też nie powinno się czytać w ciągu dnia więcej niż jedną naukę, a czytanie to – jak już zaznaczono – powinno być połączone z modlitwą. […] Ci, którzy podejmą trud ćwiczeń duchownych z pomocą zapisów „W szkole miłości”, będą przemienieni i nie będą mogli żyć, jak dotychczas żyli. Nauki zawarte w tej książce będą w Boży sposób niepokoiły – ale co najważniejsze – rozpalą większą miłością do Boga i drugiego człowieka. Teksty te, stanowią zapis nauk Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, jakie głosił przede wszystkim w kościele św. Jana Kantego w Poz­naniu w czasie swojej proboszczowskiej posługi w latach 1945-1983. Tylko część z nich została autoryzowana. Nie były one przeznaczone do druku, są zapisem głoszonych nauk, stąd zachowują „mówiony” styl. Mimo, że upłynęły od ich głoszenia dziesiątki lat i że czasem nawiązują do kontekstu ubiegłego wieku, zachowują świeżość i niezwykłą moc oddziaływania.


Poznaj inne książki

Marina

Marina Marina

Angela Santini

Czarny telefon

Czarny telefon Czarny telefon

Joe Hill

Matka

Matka Matka

Gorki Maksym

Dopóki walczysz, jesteś…

Dopóki walczysz, jesteś… Dopóki walczysz, jesteś…

Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Jesteśmy sobą

Jesteśmy sobą Jesteśmy sobą

Małgorzata Koch

Lokatorka Wildfell Hall

Lokatorka Wildfell Hall Lokatorka Wildfell Hall

Anne Brontë


Dodaj komentarz