Śladami księdza Woźnego. Droga Dziecięctwa

Autor: Ks. Wojciech Mueller


Opis książki:

Kolejna publikacja dotyczącą nauczania ks. Aleksandra Woźnego na temat drogi duchowego dziecięctwa. Co prawda temat ten już został podjęty w rozprawie doktorskiej poświęconej Słudze Bożemu, ale z uwagi na fakt nieustannego wzrostu zainteresowania życiem i nauczaniem ks. Woźnego, zrodził się pomysł, aby raz jeszcze przybliżyć tę tematykę, w nieco zmienionej formie. Ks. Woźny nie pozostawił po sobie spuścizny literackiej w postaci dzieł naukowych, poświęconych konkretnym zagadnieniom. Jego refleksja na temat dziecięctwa duchowego zawarta jest w licznych pismach, artykułach, kazaniach, spisywanych konferencjach, a także listach. Sam żyjąc duchowością dziecięctwa, zaproponował drogę wewnętrznego wzrostu, która w całym duchowym zagubieniu człowieka, stała się „narzędziem” do wychowywania, formowania i prowadzenia innych do Boga.


Poznaj inne książki

Psie pazury Psie pazury

Thomas Savage

Cień Cień

Włodzimierz Kruszona

Kobieta z lawiny

Kobieta z lawiny Kobieta z lawiny

Enrico Camanni

Wschód księżyca

Wschód księżyca Wschód księżyca

Erin Hunter

Dziewczynka z poziomkami

Dziewczynka z poziomkami Dziewczynka z poziomkami

Lisa Strømme

Z pasatem w żaglach. Przez Atlantyk do Nowego Jorku i Montrealu

Z pasatem w żaglach. Przez Atlantyk do Nowego Jorku i Montrealu Z pasatem w żaglach. Przez Atlantyk do Nowego Jorku i Montrealu

Zdzisław Szczepaniak


Dodaj komentarz