Obowiązki uczni

Obowiązki uczni

Autor: Mikołaj Wolanin


Opis książki:

O oryginalności recenzowanej monografii świadczy przede wszystkim to, że napisał ją maturzysta, który od kilku lat zajmuje się prawami i obowiązkami ucznia nie tylko naukowo, ale także społecznie. Książka stanowi opracowanie rzadko poruszanego dotychczas w naukach prawnych tematu, a oprócz enumeratywnego wyliczenia uczniowskich obowiązków i opisania ich, autor podejmuje także zagadnienia istotne dla całej koncepcji obowiązków człowieka, takie jak ich pochodzenie, charakter czy podział. Obowiązki ucznia należy zatem oceniać pozytywnie, w szczególności biorąc pod uwagę wiek i wiedzę jej autora. Z recenzji dr hab. Elżbiety Karskiej, prof. UKSW


Poznaj inne książki

Skradzione lato

Skradzione lato Skradzione lato

Grażyna Jeromin-Gałuszka

Ula, mama i Panama

Ula, mama i Panama Ula, mama i Panama

Izabela Michta

Parochia

Parochia Parochia

Dan Coman

Wojna i miłość

Wojna i miłość Wojna i miłość

David Starman

Modlitwa Niewiernej

Modlitwa Niewiernej Modlitwa Niewiernej

Florencia Etcheves

INTERSTELLAR i nauka

INTERSTELLAR i nauka INTERSTELLAR i nauka

Kip Thorne


Dodaj komentarz