prasa

Grzegorz Fibakiewicz - wywiad - kolporter

Zachęćmy ludzi do czytania – rozmowa z Grzegorzem Fibakiewiczem, prezesem Kolportera

Ten rok z pewnością można uznać za historyczny dla polskiego rynku prasowego, a zwłaszcza dla dystrybucji prasy. Po przeszło 100 latach firma Ruch zrezygnowała z tego rodzaju działalności i przestała dostarczać prasę. Wycofanie się z rynku konkurenta o tak mocnej marce to powód do satysfakcji? Kolporter rywalizował z Ruchem przecież praktycznie od momentu powstania.