Wilcze dzieci

Autor: Wioletta Sawicka


Opis książki:

Dziecko wobec wojny jest zawsze ofiarą, niezależnie po której stronie frontu się urodziło. „Wilcze dzieci” to pierwsza książka Wioletty Sawickiej z gatunku literatury faktu, w którym wykorzystuje swoje reporterskie doświadczenie.  

Historie i świadectwa „wilczych dzieci”, czyli wojennych sierot z obecnych terenów Warmii i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego, które jeszcze długo po 1945 roku ukrywały się w lasach. Upadek Trzeciej Rzeszy rozpoczął się z chwilą wkroczenia Armii Czerwonej do Prus Wschodnich, pierwszego terytorium Rzeszy, do którego dotarli sowieccy żołnierze. Rosjanie wystawili Niemcom bardzo wysoki rachunek za zbrodnie popełnione przez nazistów na froncie wschodnim. Bojowy szlak czerwonoarmistów znaczyły stosy bestialsko pomordowanych bezbronnych ludzi, masowe gwałty, grabieże, pożary i powszechna dewastacja mienia. Nikt nie był bezpieczny od żądnych zemsty sowieckich zdobywców. Śmiertelne żniwo wśród ludności cywilnej zbierał też przeraźliwy głód. Gdy umierały matki, dzieci, często kilkuletnie, zostawały same. Według różnych źródeł w lasach i ruinach tych terenów ukrywało się około dziesięciu tysięcy sierot. Niektóre źródła podają, że nawet dwadzieścia tysięcy. By zdobyć cokolwiek do jedzenia, przemierzały pieszo wiele kilometrów. Przekradały się też na Litwę, gdzie żebrząc o żywność, miesiącami, czasem latami, tułały się od wioski do wioski. Kilka dekad później nazwano je wilczymi dziećmi.


Poznaj inne książki

Offline

Offline Offline

Arno Strobel

Przerwana wędrówka

Przerwana wędrówka Przerwana wędrówka

Erin Hunter

Baśniowa opowieść Baśniowa opowieść

Stephen King

Pomieszkać w chwili

Pomieszkać w chwili Pomieszkać w chwili

Krystyna Tyszarska-Skołuda

11 papierowych serc

11 papierowych serc 11 papierowych serc

Kelsey Hartwell

Twarz bestii

Twarz bestii Twarz bestii

Bartłomiej Kowaliński


Dodaj komentarz