Sprawdziany ortograficzne dla klas IV–VIII

Sprawdziany ortograficzne dla klas IV–VIII

Autor: Teresa Nidecka-Mazgaj


Opis książki:

Autorka proponuje dyktanda wraz z ćwiczeniami, które spełniają wymagania pod względem zakresu lektur i form wypowiedzi pisemnych zgodnie z podstawą programową. Układ ćwiczeń odpowiada umiejętnościom z ortografii, gramatyki i stylistyki kształtowanym w danej klasie.Poznaj inne książki

Niebo bez ptaków

Niebo bez ptaków Niebo bez ptaków

Danuta Brzosko-Mędryk

Nadchodzi III wojna światowa

Nadchodzi III wojna światowa Nadchodzi III wojna światowa

Piotr Zychowicz, Jacek Bartosiak

Przedsionek piekła

Przedsionek piekła Przedsionek piekła

Anna Bailey

Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans

Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans Cecylka i Lucjan, czyli samorządowy romans

Konrad Remelski

Gdy ją odnajdą

Gdy ją odnajdą Gdy ją odnajdą

Lia Middleton

Zakładnik

Zakładnik Zakładnik

Clare Mackintosh


Dodaj komentarz