Ku światłu / Towards Light

Autor: Ernest Wit


Opis książki:

Niniejsza książka zawiera zbiór 105 wierszy haiku i 12 utworów haibun autorstwa Ernesta Wita, z których prawie wszystkie były wcześniej publikowane w najlepszych anglojęzycznych czasopismach w latach 2015-2019. Kilka prac było publikowanych po raz pierwszy w czasopismach polskich. Niektóre otrzymały nagrody w międzynarodowych konkursach, sporo przedrukowano w antologiach. Pierwszy zbiór wierszy haiku Ernesta Wita pod tytułem Gorzki wiatr. 100 haiku. / Bitter wind. One hundred haiku został wydany w roku 2015 przez wydawnictwo Kontekst i zawiera haiku, które były napisane i opublikowane w latach 2011-2015. Niniejszy zbiór można potraktować jako podsumowanie lub przegląd kolejnych 5 lat Autora w haiku.


Poznaj inne książki

Gra w ludzi

Gra w ludzi Gra w ludzi

Eva Minge

As

As As

Dagmara Andryka

Kultura szkoły Montessori w XXI wieku

Kultura szkoły Montessori w XXI wieku Kultura szkoły Montessori w XXI wieku

Jaroszewska Anna

A jeszcze wczoraj było jutro

A jeszcze wczoraj było jutro A jeszcze wczoraj było jutro

Arkadiusz Borowik

Królobójcy

Królobójcy Królobójcy

Wacław Gąsiorowski

Psychologia zakorzeniona w ziemi

Psychologia zakorzeniona w ziemi Psychologia zakorzeniona w ziemi

Arnold Mindell


Dodaj komentarz