Ku światłu / Towards Light

Autor: Ernest Wit


Opis książki:

Niniejsza książka zawiera zbiór 105 wierszy haiku i 12 utworów haibun autorstwa Ernesta Wita, z których prawie wszystkie były wcześniej publikowane w najlepszych anglojęzycznych czasopismach w latach 2015-2019. Kilka prac było publikowanych po raz pierwszy w czasopismach polskich. Niektóre otrzymały nagrody w międzynarodowych konkursach, sporo przedrukowano w antologiach. Pierwszy zbiór wierszy haiku Ernesta Wita pod tytułem Gorzki wiatr. 100 haiku. / Bitter wind. One hundred haiku został wydany w roku 2015 przez wydawnictwo Kontekst i zawiera haiku, które były napisane i opublikowane w latach 2011-2015. Niniejszy zbiór można potraktować jako podsumowanie lub przegląd kolejnych 5 lat Autora w haiku.


Poznaj inne książki

Ja matką? Ratunku!

Ja matką? Ratunku! Ja matką? Ratunku!

Justyna Wydra

Dobre rady dla narzeczonych i małżonków

Dobre rady dla narzeczonych i małżonków Dobre rady dla narzeczonych i małżonków

Ks. Aleksander Woźny

Dziewczyna z sierocińca

Dziewczyna z sierocińca Dziewczyna z sierocińca

Joanna Parasiewicz

„24/02/2022” Antologia dla Ukrainy

„24/02/2022” Antologia dla Ukrainy „24/02/2022” Antologia dla Ukrainy

Praca zbiorowa

Matko, która nas znasz – Maryjność w nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego

Matko, która nas znasz – Maryjność w nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego Matko, która nas znasz – Maryjność w nauczaniu ks. Aleksandra Woźnego

Ks. Wojciech Mueller

Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy

Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy Człowiek nie jest miarą wszechrzeczy

ks. Adam Adamski


Dodaj komentarz