Comte, Renan, Claude Bernard

Autor: Barbara Skarga


Opis książki:

Comte, Renan, Claude Bernard to połączone w jeden tom trzy monografie, które pierwotnie (w latach 1966, 1969, 1970) ukazały się w serii „Myśli i Ludzie”. Stanowiły one efekt badań Barbary Skargi nad francuską myślą dziewiętnastowieczną. Comte, głosząc również prymat obowiązku w etyce, (…) nie uznawał powszechnych i niezmiennych obowiązków wobec Boga, nie uznawał pozaczasowych dogmatów moralnych, głoszonych przez Kościół. Uznawał jedynie (…) ich wartość historyczną, odegrały one bowiem wielką rolę w dziele konsolidacji narodów, w dziele zjednoczenia intelektualnego. Dla jednych [Renan] był pozytywistą, dla innych heglistą, dla jeszcze innych prekursorem Bergsona (…). Niektórzy uważali go za sceptyka i ironistę, inni za idealistę, miał pisać jak Platon, a myśleć jak Gorgiasz, wierzyć w Boga; niszczyć wiarę w Boga i religię chrześcijańską, głosić wzniosłe ideały moralne, wielbić piękno, ale i podziwiać brutalną siłę nowożytnych Niemiec. „Jest swojego rodzaju paradoksem, że Skarga doszła na swej filozoficznej drodze do metafizyki, zaczynając od studiów nad myślą pozytywistów, i to bynajmniej nie w nastawieniu do nich negatywnym. (…) Pozytywizm dawał też możliwość konfrontacji z tematyką, która Skargę zawsze pochłaniała, mianowicie: na czym polega optymalny splot filozofii i nauki, tzn. taki, w którym filozofia nie dezawuuje nauki, a nauka filozofii.” Stanisław Borzym.Poznaj inne książki

Zanim powróci strach

Zanim powróci strach Zanim powróci strach

C.L. Taylor

Oberża na pustkowiu

Oberża na pustkowiu Oberża na pustkowiu

Daphne du Maurier

Alight/Rozpaleni Alight/Rozpaleni

Scott Sigler

Klątwa burz. Przeklęci. Tom 3

Klątwa burz Klątwa burz

Meredith Wild i Angel Payne

Z tobą zawsze Z tobą zawsze

Beata Sagan

Pomieszkać w chwili

Pomieszkać w chwili Pomieszkać w chwili

Krystyna Tyszarska-Skołuda


Dodaj komentarz