Auschwitz. Naziści i ostateczne rozwiązanie

Auschwitz. Naziści i ostateczne rozwiązanie

Autor: Laurence Rees


Opis książki:

We wstrząsającej książce, której pierwsza publikacja zbiegła się z sześćdziesiątą rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, znany pisarz i dziennikarz Laurence Rees przedstawia jego historię. Opisuje, w jaki sposób z obozu dla polskich więźniów politycznych przeobraził się w miejsce kaźni i największego ludobójstwa w historii, w którym życie straciło ponad milion Żydów. Rees umieszcza historię obozu oświęcimskiego w szerszym kontekście historii Holokaustu, dowodząc, że KL Auschwitz stanowił bardzo ważny element zbrodniczego przedsięwzięcia, którego celem było „ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Wnikliwie analizuje również psychikę i sposób rozumowania najważniejszych postaci hitlerowskiej machiny zagłady, ujawnia nieznane wcześniej, wstrząsające fakty z obozowego życia. Sądzę, że książka Reesa wejdzie do kanonu podstawowych dzieł kształtujących wiedzę o faktach niedostatecznie znanych i trudnych dziś do zrozumienia dla wielu. Sądzę też, że polscy czytelnicy będą w stanie zrozumieć i przyjąć z niej szczególnie dużo. Władysław Bartoszewski Historia obozu oświęcimskiego napisana w sposób przystępny i rzetelny (…). Rees nie unika trudnych pytań o zachowanie ludzkie in extremis, a jego obiektywne sądy moralne dodają tej użytecznej książce wagi. Profesor David Cesarani, autor książki „Ostateczne rozwiązanie. Losy Żydów w latach 1933–1949” Laurence Rees w nowym świetle przestawia proces przeobrażenia się obozu oświęcimskiego w miejsce największych okropieństw, w trwały symbol nieludzkich zbrodni reżimu hitlerowskiego. Ta wspaniała książka powinna dotrzeć do jak największej liczby czytelników. Profesor Ian Kershaw, autor książek „Hitler 1889–1936. Hybris” i „Hitler 1936–1945. Nemesis”Poznaj inne książki

Czekając na człowieka

Czekając na człowieka Czekając na człowieka

Agnieszka Osiecka

Projekt Księżna. Dynastia książęca

Projekt Księżna. Dynastia książęca Projekt Księżna. Dynastia książęca

Sabrina Jeffries

Książka tylko dla mężczyzn

Książka tylko dla mężczyzn Książka tylko dla mężczyzn

Ewa Kempisty-Jeznach

Bez zgody

Bez zgody Bez zgody

Kinga Litkowiec

Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau

Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau Listy księdza Aleksandra Woźnego z Dachau

Ks. Wojciech Mueller

Wyklęci

Wyklęci Wyklęci

Agnieszka Zawadka


Dodaj komentarz