33 Żydów, którzy wpłynęli na losy świata. Od Mojżesza do Kevina Mitnicka

33 Żydów, którzy wpłynęli na losy świata. Od Mojżesza do Kevina Mitnicka

Autor: Przemysław Słowiński


Opis książki:

Podobno obecnie na świecie żyje 14,2 miliona osób narodowości żydowskiej. To stosunkowo niewielki procent ludności globu. Jednakże wpływ Żydów na rozwój cywilizacji naszego świata jest dużo większy, niż mogłaby na to wskazywać liczebność tego narodu. Dzieje Żydów naznaczone są prześladowaniem i cierpieniem, mimo to jednak ich religia miała ogromny wpływ na zachodnią filozofię, teologię i kulturę. Sam Jezus, założyciel religii chrześcijańskiej, był praktykującym Żydem, a dziesięcioro przykazań stanowi fundament współczesnego systemu etycznego. Pomysł siedmiodniowego tygodnia, z regularnie powtarzającym się dniem odpoczynku, ma swe źródło w żydowskim szabacie… itd., itp. Czy więc aby na pewno w powiedzeniu, że „wszystkiemu na świecie winni są Żydzi”, nie ma sporo prawdy? No, może nie wszystkiemu, ale z pewnością olbrzymiej części. Dobrego i złego…


Poznaj inne książki

Przeorane miedze

Przeorane miedze Przeorane miedze

Kasia Bulicz-Kasprzak

Gdyby się nie wydarzyło

Gdyby się nie wydarzyło Gdyby się nie wydarzyło

Courtney Walsh

W co wierzą katolicy

W co wierzą katolicy W co wierzą katolicy

Karl Keating

Nie bój się

Nie bój się Nie bój się

Lisa Gardner

To nie przypadek

To nie przypadek To nie przypadek

Urszula Pieńkowska

Uwięziona

Uwięziona Uwięziona

Marcel Proust


Dodaj komentarz